June 19,2019 | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

آژانس خبری روابط عمومی ایران ( پرنا )

poster seminar eghtesad moghavemati

مقام معظم رهبری: اقتصاد مقاومتى، این یک شعار نیست؛ این یک واقعیت است. به هیچ وجه ما در بن‌‌‌بست نیستیم؛ به هیچ وجه با مشکلاتى که ما را از تصمیم به ادامه‌‌‌ى راه باز بدارد، مواجه نیستیم؛ چنین مشکلاتى وجود ندارد. بله، مشکلات هست؛ اما همه‌‌‌ى این مشکلات، کوچکتر از تصمیم و اراده و هدف‌ها و آرمان‌هاى این ملت و این کشور است.

تبلیغات
سمینار تبیین نقش روابط عمومی ها در تحقق اقتصاد مقاومتی