در این شماره خواهید خواند


 

یادداشت شماره ۹۵ نشریه تحقیقات روابط عمومی

روابط عمومی و حقوق شهروندی

 


مقالات شماره ۹۵ نشریه تحقیقات روابط عمومی

روابط عمومی دولتی : دیپلماسی عمومی یا تبلیغات

تاثیر تبلیغات بر انتخابات ریاست جمهوری

تبلیغات و روابط عمومی ، دولت

نقش روابط عمومی در ایجاد جامعه معدنی

خط مشی ارتباطات جهانی و تحقق حقوق بشر

بررسی نقش روابط عمومی در تحقق حقوق شهروندی