June 19,2019 | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

آژانس خبری روابط عمومی ایران ( پرنا )

تبلیغات

برند ها در بخش مسافرت و پذیرایی می توانند با شناسایی تاثیر گذاران مناسب در بیان موضوعات و داستان های جذاب و مرتبط موفق باشند

هوش عاطفی : روش جدیدی برای هدایت ارتباطات

قدر نشناخته ترین و ناچیز شمرده ترین مهارت حرفه ای . اغلب تحت عنوان همدلی ابراز می شود از این رو به اشتباه یک نقطه ضعف تلقی می شود ، یک ویژگی که شما ر...

بایگانی‌ها فنون مذاکره و مصاحبه و سخنرانی | خبرگزاری پرنا | اخبار روابط عمومی ، ارتباطات و تبلیغات