به گزارش پرنا به نقل از تبیان،روابط عمومی که گاهی اوقات با نام اختصاری PR نیز خوانده می شود، از تکنیک هایی است که به طور غیرمستقیم در مصرف کنندگان احتمالی، آگاهی، میل، ترجیح یا تقاضای خرید ایجاد می کند.
حال ببینیم که چه زمانی و چگونه از روابط عمومی استفاده کنیم؟

معمولا در چه شرایطی از روابط عمومی استفاده می کنیم؟

در بسیاری از شرایط، نمی توان به طور مستقیم در مورد یک کالا اطلاع رسانی یا تبلیغات کرد، مانند:
– حالت ۱: هنگامی که قوانین جامعه و مقررات دولتی اجازه تبلیغات مستقیم را ندهد،

مثل اطلاع رسانی در مورد سیگار در ایران.
– حالت ۲: در مواقعی که ماهیت کالا به گونه ای باشد که تبلیغات مستقیم در مورد آن موفق نباشد،

مثل اطلاع رسانی در مورد یک نوع داروی جدید.
– حالت ۳: در صورتی که اخلاق و ارزش های حاکم بر جامعه با اطلاع رسانی  در مورد یک کالا یا خدمات تعارض

داشته باشد، مانند اطلاع رسانی در مورد قرص های جلوگیری از بارداری یا لباس های شب.
– حالت ۴: وقتی که بنگاه بخواهد ذهنیت و عقیده رایج در مورد یک کالا یا بنگاه را عوض کند یا بهبود بخشد.
– حالت ۵: در شرایطی که فقط فروش مطرح نیست بلکه اعتبار بنگاه و بالا بردن منزلت و

موقعیت آن در سطح ملی مطرح است.

چگونه از روابط عمومی استفاده می کنیم؟

در این شرایط با اجرای برنامه هایی مانند موارد زیر، می توان ذهنیت افراد جامعه را نسبت به کالا یا خدمت خاصی

تغییر داد و شهرت و معروفیت برای آن کالا یا خدمات ایجاد کرد.- ایراد سخنرانی های علمی
– برگزاری سمینارها
– برگزاری کنگره ها
– انتشار گزارش های تحقیقی
– انتشار نشریات مخصوص (بولتن ها)
– حمایت از مسابقات ورزشی به صورت پرداخت هزینه های آنها
– توجه به امور خیریه
– توجه به امور اجتماعی
– و…
همچنین می توان با خلق زمینه های مناسب فکری و عاطفی نسبت به یک بنگاه یا کالا امکان موفقیت آن را در آینده فراهم کرد.