به گزارش پرنا به نقل از برنا،یدالله موحد در  جلسه شورای معاونین دادگستری در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر” انجام کار تبلیغی مؤثر در دستگاه قضایی ، با استفاده از یک تیم قوی رسانه ای و هنرمند “با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به موضوع مهم افکار عمومی و لزوم جلب اعتماد مردم و ضعف قوه قضائیه در این بخش، اظهار داشت: هنر روابط عمومی و رسانه ،مدیریت افکار عمومی است  اگر خوب مدیریت افکار عمومی صورت پذیرد سیستم نیز به دنبال آن می تواند به رسالت خود به خوبی عمل کند.

جلب افکار عمومی و اعتمادسازی روابط عمومی 

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب که بیان داشتند  جلب افکار عمومی و اعتمادسازی از کارهای اساسی،

همه دستگاهها به‌ویژه دستگاه قضایی و ضابطان آن و اعتمادسازی نیازمند کار عملی و تبلیغات می باشد،

افزود:در شرایط کنونی ضرورت دارد روابط عمومی کارایی و توانمندی لازم را داشته باشد.

و بتواند اذهان جامعه را مدیریت کندرئیس شورای قضائی استان کرمان با اشاره به بخش دیگری،

از سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند:

 “ امروز در دنیا با پروپاگاندا و شیوه های پیچیده تبلیغاتی، سیاه را سفید و باطلِ مطلق را حق جلوه می دهند .

“گفت: روابط عمومی ها در خط مقدم جنگ رسانه ای قرار دارندو باید  باایفای نقش تسهیل گری خود،

مسیر را برای دستیابی دستگاه ها به اهداف و جلب اعتماد عمومی  هموار سازد