جناب آقای سید محمد تقی طباطبایی آژانس خبری پرنا انتصاب شمارا به عنوان مشاورفرهنگی، رسانه و سرپرست روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران تبریک عرض می نماید.

به گزارش پرنا به نقل از تی نیوز،مهندس یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران

با صدور حکمی آقای سید محمد تقی طباطبایی را به عنوان مشاور فرهنگی، رسانه و سرپرست روابط عمومی

شرکت بازرگانی دولتی ایران منصوب کرد.