جناب آقای حسین بروجردی آژانس خبری پرنا انتصاب شمارا به عنوان مدیر روابط عمومی نمایشگاه بین المللی تبریک عرض می نماید.

به گزارش پرنا به نقل از تی نیوز،حسین بروجردی  ٢٨ مرداد ماه ٩٧ با صدور خکمی از سوی عباس قبادی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران ،به سمت سرپرست

مدیریت روابط عمومی و امور بین المللی شرکت سهامی منصوب شد، پیش از این، مدیریت روابط عمومی

سازمان توسعه تجارت را بر عهده داشته است.

حسین بروجردی که فرزند سردار شهید محمد بروجردی از اسطوره های دفاع مقدس است، از صاحب نظران و

کارشناسان با سابقه حوزه روابط عمومی است که همچنین مدیریت روابط عمومی سازمان میادین و تره بار و

چند حوزه دیگر را در کارنامه دارد.

پیش از او محمد سعادتی پور سمت مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل را بر عهده داشت.