جناب آقای بابک نوری زاده آژانس خبری پرنا انتصاب شمارا به عنوان مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان

تبریک عرض می نماید.

به گزارش پرنا به نقل از خبرنگار برنا از اهواز،محمد تقی زاده مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در احکامی جداگانه ،

بابک نوری زاده را به عنوان رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان و

مشاور رسانه و فضای مجازی مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان منصوب کرد.