به گزارش پرنا به نقل از سیتنا،دکتر وحید یزدانیان، رییس دانشکده پست و مخابرات در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های وزارت ارتباطات و شرکت ها و سازمان های تابعه، گفت: شفافیت در روابط عمومی باعث اعتماد می شود و به عزم بنده روابط عمومی بدنه دو کارکردی دارد و گزارشات باید ایجاز داشته و سرفصل ها برای شفاف سازی باشد.

ارتقاء دانش در بین مدیران و کارشناسان

وی افزود: این دانشکده برای ارتقاء دانش در بین مدیران و کارشناسان آمادگی کامل برای برگزاری دوره های آموزشی دارد.

امروز (سه شنبه) صبح، نخستین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های وزارت ارتباطات، سازمان ها

و شرکت های تابعه به میزبانی دانشکده پست و مخابرات برگزار شد.