جناب آقای بهرام هنرپرور آژانس خبری پرنا انتصاب شمارا به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی و تشریفات

شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد تبریک عرض می نماید.

به گزارش پرنا به نقل از تی نیوز،با صدور حکمی از سوی دکتر ابراهیم یاسری (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد)، بهرام هنرپرور به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی و

تشریفات منصوب شد و از خدمات محمد پیراحمدی سرپرست پیشین تقدیر و تشکر به عمل آمد.