به گزارش پرنا به نقل از ایرنا،محمد حسین مقیمی عصر چهارشنبه در پنجمین جشنواره ستارگان روابط عمومی که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد اظهار کرد: روابط عمومی عالم می تواند با بدخواهی ها و توطئه های بدخواهان برای ضعیف جلوه دادن نهاد ها و ارگان های خدمت گذار مقابله کنند و جامعه را از دو دستگی نجات دهند.

روابط عمومی هدایتگر

وی با بیان اینکه با گسترش فضای مجازی کار روابط عمومی ها حساس تر شده است افزود: روابط عمومی

می تواند از عملکرد سازمان، شرکت و حزب خود و به طور کلی از دولت به شایستگی دفاع کرده و

افکار عمومی را به مسیر صحیح هدایت کند.

مقیمی ادامه داد: روابط عمومی سالم رابط دولت و ملت، مردم و مسئولان و در حوزه های اقتصادی نیز بین تولید کننده و

مصرف کننده و بیان کننده خواسته های مردم و انتقال دهنده نقطه نظرات خواسته های مردم باشد.

پنجمین جشنواره ستارگان روابط عمومی با حضور استاندار تهران برگزار شد از فعالان روابط عمومی نهاد های مختلف و

همچنین روابط عمومی های فرمانداری ها شهرستان استان تهران تجلیل شد.