به گزارش پرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سید رمضان شجاعی کیاسری در کارگروه روابط عمومی استانداری های منطقه پنج کشور که  در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ابزار اصلی آمریکا در جنگ اقتصادی ای که علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته، رسانه است و از این طریق اهداف شوم خود را علیه کشورمان پیگیری می کند.

ارتباط و تعامل با رسانه

وی با تاکید بر اینکه روابط عمومی ها در خط مقدم این جنگ رسانه ای هستند، افزود: باید اطلاع رسانی،

شفاف،درست و به موقع به مردم انجام شود و در عین حال نقطه نظرات، دیدگاه ها و انتظارات مردم،

هم به درستی به مدیران انتقال یابد .

شجاعی کیاسری با بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی و روابط عمومی ها زمانی موفق خواهند بود

که ارتباط و تعامل نزدیکی با رسانه ها و به تبع آن با مردم داشته باشند، ادامه داد: باید در این تعامل نخست

بر محور اطلاع رسانی تاکید شود و در این راستا نیازهای خبری آنی و آتی هر دو دیده شود.

هم از خدمات و عملکردهای انجام شده اخبار و گزارش هایی تهیه و به جامعه منعکس شود

و هم باید نسبت به آنچه که در دست انجام و پیش روست، اطلاع رسانی شود تا همراهی مردم را برای تحقق اهداف

و توسعه جامعه داشته باشیم .

وظایف روابط عمومی

وی ادامه داد : وظیفه دیگر روابط عمومی ها در کنار اطلاع رسانی، جریان سازی خبری است که برای تبیین،

توضیح و تشریح آنچه که اطلاع رسانی می شود از ظرفیت های مختلف بهره گیرد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور عنوان کرد: خنثی سازی اخبار کذب، شایعات،

توطئه های رسانه ای و تبلیغات روانی که علیه دولت و کشورمان، در راستای تشویش اذهان و بهم ریختن

افکار عمومیصورت می گیرد؛ از دیگر محورهای تعهد روابط عمومی هاست که با اقدام سریع و واکنش

به موقع کارشناسانه می تواندنقش موثری در کمک به دولت و کشور داشته باشد.

جنگ تبلیغاتی – رسانه ای

وی تبلیغات را از دیگر ضرورت هایی خواند که در جنگ تبلیغاتی – رسانه ای امروز دشمن باید مورد توجه قرار گیرد

و گفت: دشمن اعتماد مردم را به نظام و کشور هدف قرار داده و تمام تلاش خود را در ناکارآمد جلوه دادن

نظام و کشور و سلب این اعتماد انجام می دهد زیرا به خوبی دریافته است که رکن قدرت و قوت این نظام پشتوانه

و حمایت مردمی است.

شجاعی کیاسری افزود: ما باید با تبلیغات صحیح ، شفاف و واقعی از اقدامات دولت و نظام این توطئه ها را خنثی و

اعتماد مردم را به نظام تقویت کرده و ارتقا دهیم .

این نشست با حضور مدیران کل روابط عمومی استانداری های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، سیستان و بلوچستان،

کرمان، یزد و حمید رضا شمس رئیس گروه روابط عمومی مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور برگزار شد.