جناب آقای  امیر مهرانپور آژانس خبری پرنا انتصاب شمارا به عنوان  مدیر روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میانه تیرسک عرض می نماید.

به گزارش پرنا به نقل از مهرصبا، امیر مهرانپور تکنسین فوریتهای پزشکی (اورژانس ) استان آذربایجان شرقی

طی حکمی از سوی دکتر سیمین فر رئیس شبکه بهداشت ودرمان میانه به عنوان روابط عمومی جدید

شبکه بهداشت و درمان میانه منصوب گردید.