شهردار تهران در حکمی امین عارف نیا را به عنوان مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل منصوب کرد

عارف نیا پیش از این مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود

.
از جمله سوابق او می توان به ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی و مدیریت کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اشاره کرد.