به گزارش پرنا به نقل از  ایسنا به نقل از روابط عمومی انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی، در مجمع عمومی این انجمن که با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضای انجمن برگزار شد، رأی‌گیری برای انتخاب هیأت مدیره جدید انجمن به عمل آمد که پس از شمارش آراء، مصطفی کواکبیان، محمد علی وکیلی، نعمت‌اله شهبازی، علیرضا بختیاری، منصور مظفری، الیاس حضرتی و محمد رضاسعدی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و علی صالح‌آبادی، محمدرضا محمد یوسفی و اسرافیل عبادتی به ترتیب به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت مدیره این انجمن انتخاب شدند .

همچنین در این مجمع اصغر نعمتی و سید اصغر ملاسعیدی به عنوان بازرسان اصلی و شمسی پورمحمدی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند .

بر اساس این گزارش، در پی برگزاری مجمع عمومی و انتخاب اعضای فوق الذکر، هیات مدیره جدید انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی در اولین جلسه خود نسبت به تعیین سمت اعضاء اقدام و علیرضا بختیاری و منصور مظفری به ترتیب به عنوان رییس و نائب رییس، محمدرضا سعدی به عنوان خزانه دار و نعمت اله شهبازی به عنوان دبیر این انجمن انتخاب شدند .