الزامات اصلاحات در “نظام اطلاع رسانی دولت”

به گزارش پرنا به نقل از سرمقاله چاپ شده در روزنامه آرمان امروز ، هوشمند سفیدی به اصلاحات  در “نظام اطلاع رسانی دولت”  تاکید کرد . این یادداشت را با هم مرور می کنیم .

ساختار،رویکرد و عملکرد “اطلاع رسانی دولت”،برای “کارآمدی” و “اثربخشی”،محتاج “اصلاح” و “توسعه” است.

پس از چهار سال گلایه و نقد دلسوزان و حامیان دولت مبنی بر وجود کاستی ها وضعف در امر اطلاع رسانی دولت و با آغاز به کار دولت دوازدهم ،انتظارات برای اصلاحات در این دوره تشدید یافته است.بر این اساس کمابیش ،دیدگاهها و نقطه نظرات متنوع و متعددی هم مطرح می شود که در کل هم بر اصلاح و تجدید سازماندهی تشکیلات اطلاع رسانی و تجمیع ظرفیت ها تأکید دارند و هم خواستار تغییرات عمده در رویکرد ها نسبت به آن و تازه گردانی نگاه ها هستند ،به گونه ای که هم کاستی های چهار سال اخیر جبران شده و هم به نیازهای کنونی پاسخگویی شود و هم آینده را ضمانت کند،آینده ای که مردم واقعاً از دستاوردها و تلاش های دولت آگاهی لازم را داشته باشند.و این آگاهی ها،تأثیرات لازم را در توسعه رضایتمندی عمومی و متعاقب آن،اتخاذ تصمیمات بهینه در توسعه مشارکت و همکاری و بروز رفتارهای بهینه از جمله در انتخابات مهم پیش رو ایجاد کند.

 

با این تحلیل،می توان سه حوزه مهم اصلاحات در نظام اطلاع رسانی دولت را به شرح زیر ترسیم کرد:

 

الف- تجدید ساختار و سازماندهی جدید

 

بی گمان ،ساختارهای فعلی و متعدد در حوزه اطلاع رسانی دولت،فاقد کارآیی لازم بوده و عملکرد چهار سال گذشته خود،مؤید آن است:در حال حاضر ،مهمترین ساختارموجود،شورای اطلاع رسانی دولت و دبیرخانه آن است که در حوزه اجرا ،فاقد ضمانت لازم بوده و رویکرد آن ،اطلاع رسانی محدود است.

 

سایر ساختارهای موجود فعلی نیز ،اولاً فاقد فرماندهی یکسان و واحد هستند و ثانیاً به همین دلیل،امکان سنجش اثربخشی آنها وجود ندارد.

 

لذا،ایجاد ساختار جدید ضرورت دارد و به نظر می رسد “معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی” بتواند ظرفیت لازم برای پوشش دهی به ساختارهای فعلی و پذیرش ساختارهای مورد نیاز قابل تأسیس را داشته باشد،لیکن اثربخشی آن ها در گرو داشتن اختیارات و امکانات و درک اهمیت راهبردی آن خواهد بود.

 

ب-تغییر رویکرد:

 

گرچه رویکرد اطلاع دادن به مردم و تأمین حق شهروندی آنان در زمینه اطلاع از امور دولت و درک اقدامات و برنامه ها و امکان بازخورد،احتمالاً تنها رویکرد غالب بر اطلاع رسانی دولت بوده ،اما در این حوزه،به تغییرات بنیادی نیاز است.

 

از جمله رویکردهای ضروری و لازم، شناخت و دریافت شفاف، جامع و بی طرفانه صدای ملت و داشتن مکانیزم های لازم برای تأثیر گذاشتن آنها در تصمیمات دولت است.برای این منظور ، رویکرد مهم نظام ارتباطی دولت باید بر محور شناخت انتظارات و مطالبات مردم باشد،رویکردی که در صورت توجه جدی، ساختار خاص خود را خواهد طلبید.

 

رویکرد تقدیر از نقدها و تشویق مخالفان و منتقدان، از دیگر الزامات مهم در تغییر نحوه نگرش به نظام ارتباطی دولت است و این رویکرد نیز نیازمند مناسبات و ساختارهای لازم خواهد بود.

 

رویکرد مهم دیگر در این عرصه، حمایت از لشگر اطلاع رسانی دولت است و تجهیز و توانمند سازی آنها در ابعاد مختلف ضرورت دارد.

 

تغییر رویکرد مهم دیگر، تأمین عدالت ارتباطی و پرهیز از نخبه گرایی در حوزه ارتباطی و رسانه ای و توزیع متناسب آگاهی و اطلاعات در گروههای حاشیه رانده شده اطلاعاتی است و با این اقدام می توان میزان آگاهی عمومی به ویژه در نزد توده را ارتقاء بخشید.

 

ج-توسعه عملکرد

 

بی گمان،ضعیف ترین حوزه اطلاع رسانی دولت در چهار سال اخیر، حوزه عملکردی آن است که البته متأثر از ساختارها و رویکرد های حاکم بر آن بوده است.

“عملکرد نظام ارتباطی و اطلاع رسانی دولت” در چهار سال اخیر هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی،فاقد تناسب لازم با انتظارات و نیازها بوده است .نتیجه آنکه دولت را در انعکاس عملکرد و دستاوردهای ارزشمند ،حجیم و گسترده خود ناتوان ساخته و حتی در بعضی مواقع ،کمتر از میزان نقدها و اطلاع رسانی جبهه منتقد دولت بوده است.

در پایان با توجه به اعلام سیاست دولت در زمینه تقویت اطلاع رسانی و حوزه های مرتبط و عمده مثل روابط عمومی و رسانه ها،انتظار می رود تصمیمات لازم، جدی و سریع در حوزه ارتباطی  و اطلاع رسانی دولت به گونه ای فعلیت یابد که در ۴۷ ماه آتی، ثمرات آن ملموس و تأثیرات غیرقابل اغماض و در راستای مطالبات جامعه باشد.