به گزارش پرنا به نقل از ایرنااین مجمع روز شنبه با حضور نصرت الله علیرضایی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قزوین در پارک علم و فناوری امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مجمع محمد حسن ارادقیان مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی با ۵۲ رای، مجید بالداران مسئول
روابط عمومی اتاق بازرگانی با ۴۷ رای، مهری آشوری مسئول روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی با ۴۱ رای،
فریدالدین ایوبی مسئول روابط عمومی شرکت مخابرات با ۴۰ رای، محمد فرحی مسئول روابط عمومی
اداره کل دامپزشکی با ۳۹ رای، حمید ساوه مسئول روابط عمومی دانشگاه بین الملل با ۳۹ رای و سمیه ذوالقدر
مسئول روابط عمومی شرکت آبفای روستایی با ۳۸ رای به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند.
همچنین حمیدرضا پیله ور مسئول روابط عمومی پارک علم و فناوری با ۳۷ رای ،محمد آریان پور مسئول روابط عمومی
نظام مهندسی با ۳۶ رای، اسماعیل معصومی مسئول روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی با ۳۲ رای،
فاطمه سلطان آسیابان ها مسئول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی با ۳۲ رای، افشین لشگری
مسئول روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا با ۳۰ رای، فراس خواجوی مسئول روابط عمومی
اداره کل آب منطقه ای با ۲۸ رای، محمد تقی برمک مسئول روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
با ۲۱ رای به عضویت این مجمع درآمدند.
اساسنامه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان های سراسر کشور در سه فصل و ۲۷ ماده
با نظارت وزارت کشور تدوین و به استانداری ها ابلاغ شده است.
بر اساس مفاد این اساسنامه، شورای هماهنگی روابط عمومی های استان ها شورای حرفه ای در عرصه
روابط عمومی است که با ریاست استاندار و درغیاب وی معاون سیاسی استاندار و با دبیری مدیرکل
روابط عمومی استانداری تشکیل جلسه می دهد.
بر اساس اساسنامه شورای مرکزی روابط عمومی ها شامل هفت کمیته پژوهش، نوآوری و افکارسنجی،
فرهنگی و تبلیغات، اطلاع رسانی و فضای مجازی، ارزیابی عملکرد و تعیین شاخص، آموزش، امور بین الملل و اجرایی است.