به گزارش  پرنا به نقل از خبرگزاری آنا ، دکتر یوسف قیصری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در این جلسه با بیان اینکه ارتباطات اولین عنصر و اساسی ترین اصل مورد نیاز بشر است، گفت: «یکی از بنیادی ترین دانش‌ها و مهمترین عوامل پیشرفت انسان که شالوده و اساس دیگر علوم است، اصل برقراری ارتباط میان خود و محیط پیرامون است.»

قیصری با تأکید بر اینکه رابطه معناداری میان قدرت اطلاع رسانی سازمان ها با جایگاه آنها در جامعه وجود دارد، تشریح کرد: «امروز اگر رقابتی میان برندها و خدمات آنان باشد، برنده در جبهه ارتباطات مشخص خواهد شد.»

وی ادامه داد: «در واقع امروز نمی توان سازمانی قدرتمند و منسجمی را دید که از نظر ارتباطات ضعیف باشد.»

دبیر هیأت امنای استان بوشهر، روابط عمومی را پل ارتباطی میان سازمان و جامعه دانست و تصریح کرد: «روابط عمومی ها شاهراه ارتباط میان مدیران، کارمندان، مخاطبان، جامعه و آحاد مردم هستند که سازمان را از نظریات، انتقاد و خواسته های مخاطبان آگاه می سازد تا مدیریت سازمان متبوع خود را در اتخاذ تصمیم مناسب و عقلایی برای برآوردن مطالبات آنان یاری رساند.»

قیصری افزود: «روابط عمومی در حقیقت مغز تجزیه و تحلیل گر افکار عمومی است که از داده های اطلاعاتی، پیشنهادهای سازنده و همسو با افکار عمومی ارائه می دهد.»

این مسئول با تأکید بر اینکه نقش مهم و تأثیرگذار روابط عمومی ها از تلاش ها و اقداماتی آگاهانه، برنامه ریزی شده و سنجیده نشأت می گیرد، عنوان کرد: «این مهم در دو جبهه تفکرات درون سازمانی و برون سازمانی اثر خود را خواهد گذاشت که با استقرار و کسب تفاهم متقابل، بین یک سازمان با کارکنان و گروه‌های مورد نظر آن سازمان از یک سو و در سوی دیگر با فعالیت های مستمر و منطبق با روش های علمی و عملی علاوه بر ایجاد علاقه مندی در دیگر مخاطبان با ایجاد تفاهم و همسو کردن آنان، زمینه حمایت بیشتر از سازمان را فراهم آورند.»

وی ادامه داد: «این مهم، بسیار با اهمیت تر از کسب نظر رضایت مدیران ارشد سازمان است چراکه بقا و پویایی سازمان هدف است نه افراد و عنوان‌های آنان.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه کار و هدف اصلی روابط عمومی ها، روان کردن مسیر جریان اطلاعات در درون و بیرون سازمان است، خاطرنشان کرد: «حضور و مشارکت در برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت سازمان، کسب اطلاعات، پردازش آن، تفسیر و تلخیص و در اختیار گذاشتن آن در سطوح مدیران برای اصلاح برنامه های در جریان و … از مهمترین مسائل حوزه روابط عمومی هاست.»

قیصری از دانشگاه به عنوان کارخانه انسان سازی یاد و عنوان کرد: «این مسئولیت دانشگاه ها را صدچندان خواهد کرد از این روست که اداره روابط عمومی دانشگاه باید مشاوری فهیم و اندیشمند در زمینه های فرهنگی، روانی، شخصیتی، ورزشی، احساسی و… مدیران باشند تا تصمیمات گرفته شده باعث ایجاد ناهنجاری در نسل جوان و پس از آن جامعه نشوند.»

دبیر هیأت امنای استان بوشهر از مدیران و کارکنان حوزه های روابط عمومی خواست تا بدون جناح گرایی و وابستگی های سیاسی و دنیوی بیش از پیش از کیان و ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی در برابر جوسازی ها، خلاف گویی ها، دروغ پردازی ها، تهدیدها و … محافظت کنند.

روابط عمومی ها در بیرون سازمان وکیل مدافع و درون سازمان مدعی العموم هستند

دبیر جلسه و مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر هم با بیان اینکه روابط عمومی ها تصمیم ساز هستند، گفت: «یک سازمان زمانی موفق و پویا است که اهداف کارکنان با اهداف سازمان همسو و هم جهت بوده و تک روی در پیکره سازمان وجود نداشته باشد و ایجاد این همسویی از وظایف مهم روابط عمومی ها است.»

دکتر رسول اسکندری، تقویت هویت سازمان را در تقویت هویت اجتماعی و روانی کارکنان دخیل دانست و تشریح کرد: «اگر سازمان و اداره متبوع ما در جامعه مقبول تر و مورد تأئید باشد مطمئنا در تقویت حس اعتماد به نفس کارکنان نیز اثرگذار است.»

وی ادامه داد: «اگر دیدگاه مثبتی وجود نداشته باشد، کم کاری و ضعف از خود ما بوده که نتوانستیم توانایی ها و دستاوردهایمان را به خوبی در افکار و اذهان عمومی به نمایش درآوریم.»

مدیر روابط عمومی واحد بوشهر با بیان اینکه باید با شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق از ماهیت تصمیمات سازمان خود، نهادها و اداراتی را که در اجرایی شدن اهداف ما دخیل هستند را به همکاری بیشتر متقاعد کنیم، ابراز کرد: «ما به هیچ عنوان نباید نسبت به محیط ییرامون خود بی توجه باشیم.»

اسکندری در پایان با گلایه از این مورد که نقش روابط عمومی ها در ساختار دانشگاهی به خوبی بدان توجه نشده است، گفت: «روابط عمومی در بیرون سازمان، وکیل مدافع و درون سازمان نیز مدعی العموم هستند که نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.»

وی ابراز امیدواری کرد با تشکیل کمیته اطلاع رسانی این مهم تحقق یابد.